گروه انرژی

 گروه انرژی

گروه انرژی
شرکت مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان تأمین خدمات جامع مهندسی و مدیریتی درزمینه پروژه‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی را وجه همت خود قرار داده و تا به امروز همواره مشارکت فعال و روزافزونی در این حوزه داشته است. برخورداری از سرمایه ارزشمند نیروی انسانی متخصص و صاحب‌تجربه، بهره‌گیری هوشمند از دانش فنی و تکنولوژی روز و حرکت برمدار استانداردهای جهانی در ارائه خدمات، موجب شده تا مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان به‌عنوان یکی از نقش‌آفرینان اصلی عرصه پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی کشور باشد.