محدوده فعالیت

 محدوده فعالیت

 حوزه های فعالیت مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان بازه وسیعی از خدمات مهندسی، مشاوره‏ای و نظارت را در حوزه‏های انرژی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، پالایشگاه، تونل و خطوط انتقال آب، تصفیه خانه آب و فاضلاب، ابزار دقیق و رفتارنگاری، بنادر و سازه‌های دریایی را شامل می شود:

 

 • خدمات مطالعات مفهومی
 • خدمات امکان‌سنجی فنی، اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها
 • خدمات مهندسی پایه
 • خدمات مهندسی تفصیلی
 • خدمات مهندسی خرید
 • خدمات مهندسی کارگاهی
 • خدمات کنترل کیفیت فنی ( نظارت بر آزمون‏های آزمایشگاهی، میدانی و کارخانه‏ای )
 • خدمات مهندسی پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و بهره‌برداری
 • خدمات مدیریت پروژه (برنامه‌ریزی، کنترل کیفیت، کنترل زمان، کنترل مدارک، کنترل بودجه و هزینه)
 • خدمات مشاوره مدیریت (مهندسی ارزش، مطالعات بازار تهیه، تنظیم و بازنگری استانداردها، نشریه ها و ضوابط فنی)
 • خدمات حوزه مدیریت دانش (تدوین کتب و مقالات تخصصی و برگزاری کنفرانس‏ و وبینارهای تخصصی)
 • خدمات مدیریت طرح