چشم انداز شرکت

چشم انداز شرکت ساحل امید ایرانیان

شرکت ساحل امید ایرانیان، در افق سال ۱۴۰۶، با تکیه بر نیروی انسانی به‌روز و متخصص، به عنوان یک شرکت مشاور خدمات فنی و مهندسی کارآمد، الگو آفرین و معتبر در حوزه‌های انرژی، دریایی، آب و نیرو، ابزار دقیق و رفتارنگاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در کنار کارفرمایان خود، برای توسعه زیرساخت‌ها، رفاه و آسایش انسان‌ها تلاش می‌نماید

چشم‌انداز گروه‌های شرکت:

گروه آب و نیرو: در سال ۱۴۰۶، به عنوان یک مجموعه تخصصی الگوآفرین با رویکردهای آینده‌پژوهانه، خود را به عنوان یک مشاور پیشرو و قابل اتکا در پروژه‌های مرتبط با حوزه‌های تامین، ذخیره‌سازی، تصفیه و انتقال آب، نیروگاه‌های برق‌آبی، کشاورزی، آبیاری و زهکشی و مدیریت پسماند، مطرح نموده است.گروه آب و نیرو: در سال ۱۴۰۶، به عنوان یک مجموعه تخصصی الگوآفرین با رویکردهای آینده‌پژوهانه، خود را به عنوان یک مشاور پیشرو و قابل اتکا در پروژه‌های مرتبط با حوزه‌های تامین، ذخیره‌سازی، تصفیه و انتقال آب، نیروگاه‌های برق‌آبی، کشاورزی، آبیاری و زهکشی و مدیریت پسماند، مطرح نموده است.

گروه ابزاردقیق و رفتارنگاری: در سال ۱۴۰۶، به عنوان یک مجموعه تامین‌کننده ابزاردقیق و ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی رفتارنگاری، در جایگاه بازویی قابل اطمینان و شناخته شده برای کارفرمایان مطرح شده است.

گروه انرژی: در سال ۱۴۰۶، به عنوان یک مجموعه خدمات مهندسی ملی و بین‌المللی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌های غیر برق‌آبی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، و تصفیه پساب صنعتی با رویکردهای نوین مدیریتی و فن‌آوری به‌روز، خود را در جایگاه یک مشاور سرآمد مطرح شده است

گروه دریایی: در سال ۱۴۰۶، یک گروه پیشتاز در حوزه سواحل و بنادر، به عنوان یک مجموعه مجرب و شاخص ملی با هدف جلب رضایت مشتریان، جایگاه خود را ارتقا داده است